Weeber Tibor is alpolgármester lesz?

Arold Péter Hírek Kőbánya

Az önkormányzati választások után jön a tisztségek kiosztása és az alpolgármesterek megválasztása. Ebben a közleményben a közös ellenzék választ ad arra, hogy miért lehetett újra alpolgármester  Weeber Tibor függetlenül attól, hogy mint írják –

…Az ellenzéki képviselők közösen és előzetesen kijelentették, hogy a fideszes Weeber Tibor korábbi szociális ügyekért felelős alpolgármestert az utóbbi időben kirobbant, hivatali jogköreihez szorosan kapcsolódó botrányok miatt nem támogatják…

A közlemény Stemler Diána Facebook oldalán is megjelent. A párt nem szavazta meg Weeber Tibor kinevezését hiszen véleményük – a Párbeszéddel egyetemben az, hogy

…A két párt képviselői elhatárolódnak mindenféle politikai zsarolástól. Úgy vélik, hogy a politikai kultúraváltás és a korrupciómentes működés elengedhetetlen feltétele, hogy szakmai alapon kerüljenek megválasztásra a tisztségviselők…

A KŐBÁNYAI ELLENZÉK KÖZÖS KÖZLEMÉNYE

A mai napon megalakult Kőbánya Önkormányzatának képviselő-testülete. Ilyenkor szokás megszavazni a Szervezeti- és Működési Szabályzatot, ami alapján a testület döntéseket fog hozni a jövőben és ezen a jeles napon kerül sor az eskütételre is. Van még egy fontos pontja az alakuló üléseknek: ekkor jelöli ki ugyanis a polgármester a kerület alpolgármestereit is. Munkájuk megkezdéséhez a testület 50%-a plusz egy szavazat szükséges.

Mivel a testület 9-8 arányú, egyetlen képviselővel az ellenzék került többségbe, tehát majdnem fele-fele, ezért abban állapodtak meg a pártok, hogy 4 alpolgármesterrel folytatja a működését az önkormányzat. Ebből a megállapodás szerint kettőt az ellenzék és kettőt a Fidesz ad. Az ellenzéki képviselők közösen és előzetesen kijelentették, hogy a fideszes Weeber Tibor korábbi szociális ügyekért felelős alpolgármestert az utóbbi időben kirobbant, hivatali jogköreihez szorosan kapcsolódó botrányok miatt nem támogatják.

Ezt a helyi Fidesz látszólag el is fogadta, azonban néhány nappal az alakuló ülés előtt mégis őt jelölték meg egyik alpolgármesternek. Mivel a médiában is megjelent szociális bérlakási szerződésekkel kapcsolatos kétes ügyletekről egy szociális alpolgármesternek tudnia kell, ezért két lehetőség van: Weeber Tibor vagy nem vett tudomást ezekről és ebben az esetben alkalmatlan, vagy tudott róluk és ez esetben méltatlan a szociális alpolgármesteri feladatok betöltésére.

Mivel D. Kovács Róbert Antal polgármester úrnak személyi állományának szűkössége miatt nemigen maradt más választása, mint hogy Weeber Tibort jelölje, úgy döntöttünk, hogy a város érdekeit szem előtt tartva engedünk a nyomásnak. Ha nem így teszünk, akár megakadályozhatja a városvezetés és a szakmai munka folyamatos és gördülékeny menetét, ezért jelzésképpen az ellenzéki pártok képviselői közül egyetlen, anonimitását kérő képviselő megszavazta Weeber Tibor kinevezését.

A pártok nevében azok elnökei:
Stemler Diána – Momentum
Mustó Géza Zoltán – Demokratikus Koalíció
Somlyódy Csaba – Magyar Szocialista Párt
Major Petra – Párbeszéd Magyarországért
Tóth Balázs – Lehet Más a Politika

(az anonimitást kérő képviselő e névsor után már nem anonim. A. szerk)

Testületi tagok

A MOMENTUM-PÁRBESZÉD FRAKCIÓ KIEGÉSZÍTŐ KÖZLEMÉNYE

A Momentum és a Párbeszéd megválasztott kőbányai képviselői méltatlannak tartják Weeber Tibort alpolgármesteri pozíció betöltésére, így nem szavazták meg őt a mai szavazáson. A két párt képviselői elhatárolódnak mindenféle politikai zsarolástól. Úgy vélik, hogy a politikai kultúraváltás és a korrupciómentes működés elengedhetetlen feltétele, hogy szakmai alapon kerüljenek megválasztásra a tisztségviselők. Ahhoz, hogy egy város vezetése kizárólag az abban élők érdekeit képviselje, tiszta és feddhetetlen vezetőkre van szüksége, akiknek nem a pozíció, hanem a lakók képviselete az irányadó. Mivel ezen feltételek nem teljesültek maradéktalanul, alpolgármesteri tisztséget nem, tanácsnoki és bizottsági elnöki tisztséget vállaltunk csak el Kőbányán.